radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Karolina Łupińska-Koc

Karolina Łupińska-Koc

Nazywam się Karolina Łupińska-Koc, jestem radcą prawnym i mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku

Od początku drogi zawodowej - centrum moich zainteresowań było prawo gospodarcze i administracyjne, a co za tym idzie obsługa przedsiębiorców i podmiotów administracji.

Od ponad 15 lat pracuję w urzędzie administracji publicznej, przy obsłudze i kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych. Wykonując zadania służbowe bardzo dobrze poznałam zasady obowiązujące przy realizacji przedsięwzięć wspartych środkami pochodzącymi zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak i budżetu państwa udzielania zamówień.

Współpracuję także z przedsiębiorcami, których wspieram w ich codziennej pracy, doradzam, wyjaśniam i reprezentuję. Mam dla nich zawsze tyle czasu, ile potrzebują. Analizuję ich problemy, proponuję rozwiązania i wiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Głęboko wierzę w ideę rozwiązywania sporów poza sądem, stąd moja obecność w gronie mediatorów oraz współpraca ze Wschodnim Sądem Arbitrażowym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w charakterze sekretarza generalnego.

Posługuję się językiem angielskim i hiszpańskim.

Prywatnie jestem kochającym podróże molem książkowym, który lubi smakować kuchnie regionalne.