radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Administracja

Proponujemy podmiotom publicznym kompleksową obsługę prawną, w szczególności:

  • wsparcie podczas realizacji projektów inwestycyjnych także dofinasowanych ze środków UE
  • udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
  • wsparcie w trakcie spotkań, negocjacji, posiedzeń organów kolegialnych
  • kontrola prawidłowości formalno-prawnej pism, umów, zleceń, aktów prawnych oraz innych dokumentów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • wsparcie przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
  • wsparcie w zakresie prawa pracy
  • reprezentację przed sądami