radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Klienci biznesowi

Świadczymy kompleksową obsługę prawną  osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, przedsiębiorstw i NGO w zakresie wynikającym z profilu Państwa działalności, w szczególności:

 • wsparcie przy rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, łączeniu i likwidacji
 • wsparcie i doradztwo bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych (w tym: analizy i opinie prawne, opiniowanie i przygotowywanie umów)
 • wsparcie organów spółek: przygotowywanie projektów dokumentów (uchwał, sprawozdań, itp.), udział w posiedzeniach (zgromadzeniach) organów; doradztwo bieżące w kwestiach formalnoprawnych na linii zarząd-spółka, wsparcie w sprawach dotyczących wspólników
 • doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia przepisów wewnętrznych
 • bieżącej obsłudze prawnej firm w zakresie prawa pracy
 • reprezentacja podmiotów przed sądami powszechnymi, jednostkami administracji publicznej, jednostkami samorządowymi, organami odwoławczymi i innymi instytucjami
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji.
 • egzekwowanie należności

DORADZTWO BIEŻĄCE - BUSINESS CONSULTING

Bieżące doradztwo prawne, porady prawne, opinie. Obsługa prawna firm świadczona jest zdalnie (mail, telefon), lub bezpośrednio (spotkania w kancelarii i w siedzibie klienta) według wyboru klienta. Możliwość dostosowania godzin obsługi do zapotrzebowania klienta.

PRAWNIK DLA BRANŻY TECHNICZNEJ

Specjalistyczne wsparcie prawne dla firm z branż technicznych i technologicznie wyspecjalizowanych: budownictwo, IT, wyrobów medycznych, architektów, innych producentów, dostawców i usługodawców. Pomoc w kwestiach dotyczących odpowiedzialności kontraktowej i gwarancyjnej, doradztwo. 

WSPARCIE W OTOCZENIU BIZNESOWYM

Doradztwo prawne i udział w negocjacjach z kontrahentami, klientami i pracownikami. Wsparcie w sporach, negocjowanie kontraktów i ugód. Sporządzanie umów, ugód i kontraktów. Możliwość udziału prawnika w spotkaniach i posiedzeniach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Proponujemy Państwu doradztwo i wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności:

 • kompleksowe audyty RODO, których efektem jest wykrycie nieprawidłowości m.in. w strukturze, zakresach danych oraz procesach ich przetwarzania
 • rekomendacje służące przygotowaniu podmiotu do działania zgodnie z przepisami
 • przygotowywanie i aktualizacje kompletnej dokumentacji administratora danych osobowych
 • szkolenie pracowników naszych klientów
 • reprezentacja Klientów w toku kontroli oraz postępowań prowadzonych po przeprowadzonej
 • kontroli, jak również w sprawach skarg osób, których dane dotyczą;
 • doradztwo w kwestiach naruszeń bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych

FUNDUSZE UNIJNE I KRAJOWE

Proponujemy Państwu doradztwo i wsparcie w zakresie korzystania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, w szczególności:

 • nadzór i doradztwo prawne przy przygotowaniu, realizacji, monitorowaniu i rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i budżetu krajowego
 • wsparcie w toku postępowania kontrolnego
 • doradztwo w postępowaniach odwoławczych i sporach sądowych związanych z dofinansowaniem