radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Klienci indywidualni

Nasza kancelaria świadczy usługi  w zakresie prawa cywilnego (w szerokim znaczeniu), gospodarczego, administracyjnego oraz karnego. Zapewniamy pełną reprezentację naszych Klientów przed sądami i organami administracji.

Zapraszamy na konsultacje prawne, jak i po konkretną pomoc w zakresie wyżej wymienionych obszarów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie działać i efektywnie pomagać naszym Klientom.

Sprawy spadkowe

Prowadzimy sprawy z obszaru prawa spadkowego, w szczególności:

 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o dział spadku, w postępowaniu o zachowek
 • doradzamy w kwestiach związanych ze sporządzeniem testamentu i dziedziczeniem na podstawie testamentu;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o wydziedziczenie;
 • udzielamy porad prawnych w zakresie odpowiedzialność za długi spadkowe, wspólność spadku;

Podział majątku

Prowadzimy sprawy z zakresu podziału majątku między innymi po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w szczególności:

 • reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z byłymi małżonkami w sprawach dotyczących ich wspólnego majątku;
 • doradzamy jak najlepiej pod kątem prawnym dokonać wszelkich rozliczeń majątkowych i jak najszybciej zakończyć wzajemne rozliczenia;
 • reprezentujemy Klientów przed sądem polubownym oraz przed sądem powszechnym w sprawach dotyczących zakończenia wspólnego ustroju majątkowego;
 • doradzamy w zakresie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy);
 • udzielamy porad prawnych w przedmiocie zabezpieczenia interesów majątkowych małżonków w trakcie trwania małżeństwa i po jego zakończeniu;
 • pomagamy w zrozumieniu na czym polegają różnice pomiędzy majątkiem wspólnym małżonków, a ich majątkami osobistymi;
 • doradzamy w zakresie przesunięć majątkowych pomiędzy majątkami małżonków; przygotowujemy umowy, mocą których do takich przesunięć majątkowych dochodzi;
 • reprezentujemy małżonków w sprawach dotyczących ich majątku wspólnego przed sądami, organami administracyjnymi oraz przed osobami trzecimi.

Pomoc prawna dotycząca nieruchomości

Prowadzimy sprawy w zakresie wszelkich aspektów prawnych dotyczących nieruchomości w szczególności:

 • postępowania wieczystoksięgowego;
 • zasiedzenia;
 • zniesienia współwłasności;
 • ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu;
 • wynajmu lokali;
 • wykonywania prawa własności;
 • naruszenia posiadania;
 • hipoteki;
 • reprezentowania klienta przed notariuszami;
 • obrotu prawnego nieruchomościami

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy z obszaru prawa rodzinnego. W sprawach tego typu działamy z poszanowaniem więzi łączących strony konfliktu:

 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o: rozwód, separację, opiekę, alimenty, podział majątku;
 • doradzamy w zakresie sporządzenia planu opiekuńczego;
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu mediacyjnym mającym na celu ustalenie warunków rozwodu, separacji, opieki na małoletnimi dziećmi, czy podziału majątku;
 • doradzamy w zakresie umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy);
 • udzielamy porad prawnych w przedmiocie zabezpieczenia interesów majątkowych małżonków w trakcie trwania małżeństwa i po jego zakończeniu;
 • reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest niezwykle szerokim pojęciem. W praktyce przejawia się ono w niemal każdej dziedzinie naszego codziennego życia, począwszy od umowy sprzedaży poprzez najem lokalu nieszklanego, a kończąc na darowiźnie. Nasza Kancelaria w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego świadczy między innymi usługi w zakresie:

 • sporządzanie i weryfikacja pism i umów cywilno-prawnych (m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa cesji wierzytelności, umowa przejęcia długu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, umowa dostawy, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa spółki cywilnej, umowa poręczenia, umowa darowizny);
 • reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych powstałych w wyniku realizacji umów cywilnoprawnych;
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach egzekucyjnych;

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego oferujemy:

 • doradztwo w zakresie zagadnień z obszaru prawa administracyjnego
 • reprezentowanie klientów przed urzędami i organami administracji publicznej
 • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi

Prawo pracy

Prowadzimy sprawy z obszaru prawa pracy, w szczególności:

 • reprezentujemy naszych klientów w sprawach o mobing, dochodzenie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń z tytułu prawa pracy, dochodzenie roszczeń związanych ze niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
 • reprezentujemy naszych klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • doradztwo przy przygotowywaniu i weryfikacji umów o pracę
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzeń
 • doradztwo w poszczególnych kwestiach związanych z zatrudnieniem pod kątem zgodności zamierzonych działań pracodawcy z przepisami prawa pracy