radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Nasza Kancelaria oferuje usługi w dochodzeniu odszkodowań. Świadczymy pomoc prawną na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, ugody, mediacji, postępowania pojednawczego, gromadzenie dokumentacji) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Doradzamy przy gromadzeniu materiału dowodowego i pomagamy ocenić zasadność ewentualnego powództwa. Naszych klientów reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu:

BŁĘDY MEDYCZNE I LEKARSKIE

Odszkodowania za błędy diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne i organizacyjne. Postępowania przed okręgowym sądem lekarskim.

Odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu:

 • uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia,
 • śmierci (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny, renta dla członków rodziny)
 • utraconych dochodów
 • poniesionych kosztów leczenia
 • poniesionych kosztów przygotowania do innego zawodu

Dochodzenie renty:

 • z tytułu utraty zdolności do pracy
 • z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też zmniejszonych widoków na przyszłość.

WYPADKI PRZY PRACY

Odszkodowania za wypadki w pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca (praca zorganizowana nieprawidłowo, nie rozpoznano lub nie wyeliminowano zagrożeń). Odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu:

 • uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia,
 • śmierci (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny, renta dla członków rodziny)
 • utraconych dochodów
 • poniesionych kosztów leczenia
 • poniesionych kosztów przygotowania do innego zawodu

Dochodzenie renty:

 • z tytułu utraty zdolności do pracy
 • z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też zmniejszonych widoków na przyszłość.

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Odszkodowania z tytułu OC, AC, NNW w przypadku kolizji i wypadków samochodowych. Dochodzenie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty.

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu:

 • zniszczenia, utraty lub uszkodzenie mienia
 • uszkodzenie ciała, rozstroju zdrowia,
 • śmierci (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny, renta dla członków rodziny),
 • utraconych dochodów
 • poniesionych kosztów leczenia
 • poniesionych kosztów przygotowania do innego zawodu

Dochodzenie renty

 • z tytułu utraty zdolności do pracy
 • z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też zmniejszonych widoków na przyszłość.

Kradzież, pożar, zalanie

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń w przypadku odmowy lub zaniżenia kwoty jego wypłaty. Odszkodowanie za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących ubezpieczonego mieszkania lub domu, takich jak: kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia.

INNE ZDARZENIA

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia między innymi za:

 • szkody rolnicze (ubezpieczenia rolnicze)
 • szkody związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy)
 • utratę zdrowia lub życia (polisa na życie)