radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Prawo karne

Proponujemy Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa karnego, zarówno strony pokrzywdzonej, oskarżonej lub skazanej, tj.:

  • postępowania przygotowawczego
  • postępowania sądowego w I i II instancji przed sądami powszechnymi
  • postępowania wykonawczego ( po skazaniu strony oskarżonej)
  • postępowania mediacyjnego na każdym etapie postępowania karnego
  • prywatny akt oskarżenia
  • sporządzania pism jednostkowych