radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Zamówienia Publiczne

Proponujemy Państwu doradztwo i wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, w szczególności:

  • wsparcie w przygotowaniu zamówienia lub oferty,
  • wsparcie w procesie zamówienia
  • nadzór nad realizacją zadań, w ramach których udziela się zamówień
  • obsługa postępowań odwoławczych oraz spraw wynikających z realizacji umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień
  • sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów
  • szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej.