radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Spory przed sądem arbitrażowym

Pisałam kilka miesięcy temu w Magazynie „Manager” wydawanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku o zagranicznych sporach przed sądem arbitrażowym. Zarówno jako doradca i pełnomocnik przedsiębiorców, autor umów wykorzystywanych w obrocie, a także jako Sekretarz Wschodniego Sądu Arbitrażowego jestem wielkim zwolennikiem rozwiązań, które pozwalają niejako kontrolować przyszłość i sprawnie rozwiązywać problemy.
Pamiętajcie, że już na etapie tworzenia umowy biznesowej, możemy wprowadzić odpowiednie zapisy, na mocy których poddamy ewentualny pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. My lubimy takie umowy, a Wy?

Przeczytajcie proszę mój artykuł:

Nowy Rok – nowi My i nowi podatnicy podatku CIT - spółki komandytowe

Od 1 stycznia bieżącego roku wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikiem CIT niezależnie od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych (a także spółek jawnych, o czym jeszcze napiszemy) CIT weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Na etapie prac legislacyjnych wprowadzono jednak zmianę, zgodnie z którą spółki komandytowe mogły zdecydować 
o odroczeniu stosowania nowych regulacji i w efekcie uzyskaniu statusu podatnika dopiero 1 maja 2021 r.

Urlopy wypoczynkowe w dobie pandemii

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i zagrożenie zakażeniem pracownicy znacznie ograniczyli swoje wyjazdy, a co za tym idzie zaczęli kumulować urlop. Specyfika pracy zdalnej także ma wpływ na korzystanie z odpoczynku.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze zależnym od stażu – 20 lub 26 dni. Pracodawca jest obowiązany mu go udzielić w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, ale w takim przypadku co najmniej jedna część

Wypowiedzenie umowy o pracę mailem

Sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Zmiany dotknęły także sposobu świadczenia pracy, miejsca jej wykonywania, jak również sposobu rozwiązania stosunku pracy.

W ostatnim czasie jedna z naszych klientek otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie pracodawca przesłał na jej służbowego maila. Okazało się, że oprócz niej pracodawca zwolnił w ten sam sposób jeszcze pięciu innych pracowników. U klientki pojawiły się uzasadnione wątpliwości, czy takie wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne?