radca prany
radca prawny
Iwona Czuchraj-Jarzembowska
radca prawny
Karolina Łupińska-Koc
radca prawny
Piotr Kundzicz
adwokatura

Prawym okiem Adwokat, Radca prawny Białystok

Kancelaria radców prawnych w Białymstoku

Naszym Klientom oferujemy merytoryczne wsparcie i kompleksową obsługę w sprawach: gospodarczych i administracyjnych, zamówień publicznych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, karnych, karnych skarbowych, a także egzekucyjnych.

Staramy się elastycznie podchodzić do potrzeb Klientów, umożliwiając im współpracę na dogodnych dla nich zasadach.

W razie pytań i wątpliwości odnośnie zakresu świadczonych usług lub ich ceny, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Adwokat, Radca prawny Białystok

Kompleksowa obsługa
prawna

dla firm, instytucji, klientów indywidualnych
Dowiedz się więcej

Dla firm

Świadczymy kompleksową obsługę prawną osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, przedsiębiorstw i NGO w zakresie wynikającym z profilu Państwa działalności.

Administracja

Proponujemy podmiotom publicznym kompleksową obsługę prawną.

Klienci indywidualni

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego (w szerokim znaczeniu), gospodarczego, administracyjnego oraz karnego. Zapewniamy pełną reprezentację naszych Klientów przed sądami i organami administracji.

Prawo karne

Proponujemy Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa karnego, zarówno strony pokrzywdzonej, oskarżonej lub skazanej,

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Nasza Kancelaria oferuje usługi w dochodzeniu odszkodowań.

Zamówienia Publiczne

Proponujemy Państwu doradztwo i wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Prowadzenie projektów finansowanych w ramach środków publicznych - unijnych lub krajowych - wymaga wsparcia prawnego.

Mediacje

Mediacje – mediator sądowy i rodzinny

Mediacje – mediator sądowy i rodzinny

Mediacje to dobry sposób na polubowne rozwiązywanie konfliktów. Mediacje to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny...

Blog - Prawym Okiem

Spory przed sądem arbitrażowym

Spory przed sądem arbitrażowym

Pisałam kilka miesięcy temu w Magazynie „Manager” wydawanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku o zagranicznych sporach przed sądem arbitrażowym. Zarówno...

Karolina Łupińska-Koc

Karolina Łupińska-Koc

Nazywam się Karolina Łupińska-Koc, jestem radcą prawnym i mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku

Od początku drogi zawodowej - centrum moich zainteresowań było prawo gospodarcze i administracyjne, a co za tym idzie obsługa przedsiębiorców i podmiotów administracji.

Od ponad 15 lat pracuję w urzędzie administracji publicznej, przy obsłudze i kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych. Wykonując zadania służbowe bardzo dobrze poznałam zasady obowiązujące przy realizacji przedsięwzięć wspartych środkami pochodzącymi zarówno z budżetu Unii Europejskiej jak i budżetu państwa udzielania zamówień.

Współpracuję także z przedsiębiorcami, których wspieram w ich codziennej pracy, doradzam, wyjaśniam i reprezentuję. Mam dla nich zawsze tyle czasu, ile potrzebują. Analizuję ich problemy, proponuję rozwiązania i wiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Głęboko wierzę w ideę rozwiązywania sporów poza sądem, stąd moja obecność w gronie mediatorów oraz współpraca ze Wschodnim Sądem Arbitrażowym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku w charakterze sekretarza generalnego.

Posługuję się językiem angielskim i hiszpańskim.

Prywatnie jestem kochającym podróże molem książkowym, który lubi smakować kuchnie regionalne.

Iwona Czuchraj-Jarzembowska

Joanna Bojarczyk
Nazywam się Iwona Czuchraj-Jarzembowska. Jestem radcą prawnym. Przez kilkanaście lat
zdobywałam doświadczenie na salach sądowych sądów wszystkich rodzajów i instancji oraz
prowadząc obsługę prawną klientów indywidualnych, biznesowych, a także jednostek
administracji publicznej.

Mam również duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań zarówno z tytułu wypadków
komunikacyjnych, wypadków przy pracy jaki z tytułu błędów medycznych zarówno przed
sądem jak i przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach M edycznych.

Od 2017 r. jestem mediatorem sądowym. Dobrze czuję się zarówno w mediacjach jak i w
negocjacjach biznesowych. Moje umiejętności mogą być pomocne zarówno w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych jak i negocjowaniu umów czy ugód.

Do każdego klienta podchodzą indywidualnie i z równym zaangażowaniem. Moje
doświadczenie pomoże Państwu zrealizować wybrane cele oraz zapewni ochronę prawną
wszelkich wykonywanych działań.